Good Family Levenslessen

Ons volledige potentieel benutten. Willen we dat niet allemaal? Maar hoe doen we dat eigenlijk?

De echte levenslessen leren kinderen niet op school, die leren ze thuis, buiten op straat, in het leven zelf. Hoe kunnen wij onze kinderen daarbij helpen? Het allerbelangrijkste is “voorleven”, want jij bent hun wereld, jij bent hun voorbeeld van wat het is om mens te zijn. 

We zijn allemaal geboren met talenten en drijfveren die onze ervaring van het leven en onze bijdrage aan de wereld leiden. Maar het komt al te vaak voor dat we deze in onze vroege jeugd loslaten of zelfs vergeten. En vervolgens spenderen we ons hele leven om uit te vogelen wie we zijn en wat we hier komen doen.

Je hoeft niet ver te gaan om jezelf te vinden, om het doel en de zin van je leven te vinden, want het is hier, binnen in ons. We moeten alleen goed luisteren, stil zijn om onze natuurlijke, aangeboren zelf te ontdekken. En de juiste vragen te stellen. Wij kunnen je helpen met deze ontdekkingsreis.

Wij helpen jullie op weg

Wij begeleiden kinderen en hun ouders naar het leven van hun hoogste potentieel. Rapid Transformational Therapy en Transformatie Coaching zijn de ingrediënten voor deze reis naar vrijheid. De reis ontwikkelen we samen en omvat een aantal etappes die aaneengesloten of los gemaakt kunnen worden:

R

Verbind met jezelf: wie ben ik?

Het verhaal ‘wie ben ik’ omvat de identiteit die we onszelf aanmeten. Identiteit heeft te maken met de ervaring en het gevoel van ‘wie’ je bent. Wij helpen jou inzien dat je meer bent dan alles dat je denkt te zijn. We helpen je te ontdekken wat jouw talenten en vaardigheden zijn. Wij helpen jouw bijdrage aan de wereld zichtbaar te maken. En breng je de verbinding tussen je hart en je missie tot stand.

R

Laat je beperkingen los: wat blokkeert mij?

We houden allemaal bewust of onbewust vast aan overtuigingen, gewoonten en gedragingen die ons belemmeren te zijn wie we werkelijk zijn. Met behulp van beproefde transformatie technieken laten we je ervaren hoe eenvoudig en liefdevol het is om oude emoties, pijn en beperkende overtuigingen achter je te laten en ruimte te maken voor nieuwe keuzes en mogelijkheden. 

R

Kom in beweging: wat is mijn missie?

Leven vanuit missie betekent dat je je leven leidt zoals dit specifiek voor jou bedoeld is. Onze missie is het verlangen om een ​​specifieke behoefte of probleem in de wereld aan te pakken en heeft een tweeledig doel: 1) om ons te laten groeien en 2) om de wereld te genezen.  Een missie gaat over het leveren van een bijdrage aan het grotere goed, over het brengen van meer licht en liefde in de wereld.

Good Family Levenslessen – bouwstenen voor een hartvol leven
R

Zelfvertrouwen & verbinding met jezelf

Hoe kan ik zijn wie ik ben? Hoe kan ik mijn emoties begrijpen en veilig de ruimte geven? Hoe kan ik mijzelf accepteren zoals ik ben? Hoe kan ik begrip vragen en ruimte krijgen voor mijn eigen ervaringen en zo moed en zelfvertrouwen opbouwen? Hoe kan ik goed voor mijzelf zorgen? Hoe kan ik dingen doen op mijn eigen manier?
R

Compassie & verbinding met anderen

Hoe kan ik anderen en mijn omgeving begrijpen en helpen? Hoe kom ik dichtbij iemand anders? Hoe kan ik zorgzaam zijn voor mijn omgeving? Hoe kunnen we elkaar laten voelen dat we erbij horen? Hoe onderhoud ik goede relaties? Hoe kan ik echte verbinding aangaan met anderen? Hoe kan ik eerlijk communiceren zonder iemand anders te kwetsen?
R

Loslaten, acceptatie & dankbaarheid

Hoe leer ik situaties laten zijn zoals het is? Hoe kan ik geen worsteling veroorzaken door mij te verzetten? Hoe kan ik geduld opbrengen en zelfbeheersing ontwikkelen? Hoe kan ik geluk zien en focussen op wat ik kan en heb? Hoe kan ik dankbaarheid uiten voor alles wat er al is? Hoe kan ik gaan geloven dat er overvloed is en geen tekort?
R

Creativiteit & intuïtie

Wat wil ik? Hoe luister ik naar mijzelf? Hoe kan ik mijn drijfveren en talenten ontdekken? Hoe kan ik ze gebruiken om te creëren? Hoe leer ik mezelf uitdrukken? Hoe kan ik betere beslissingen nemen?
R

Groeien en ontwikkelen

Hoe kan ik blijven groeien? Hoe kan ik mijzelf toestemming geven om onveilige, risicovolle beslissingen te nemen? Hoe kan ik omgaan met verandering, teleurstelling en verlies en het zien als voorwaarde voor groei.
R

Gewoontes & rituelen

Waarom zijn gewoontes en rituelen belangrijk in mijn leven? Hoe kan ik nieuwe gewoontes aanleren die het leven makkelijker maken? Hoe weet ik welke rituelen mij gaan helpen? Hoe kan ik leren doelen te stellen, bij te houden en bij te stellen?